کاتالوگ
صفحه اصلی :: کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی :: رشته علوم تربیتی 1 کد 1117

مجموعه سوالات، تستها و منابع آزمون های کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی 1 به تفکیک گرایش16 سالانه سوالات آزمون ها و منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی
اطلاعات بیشتر...


16 سالانه سوالات آزمون ها و منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

(تعداد رای: 164)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- شامل 16 سوالات ارشد برنامه ریزی آموزشی
- معرفی آخرین منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی
- معرفی رشته علوم تربیتی1، گرایشها، مواد امتحانی و ضرایب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده رشته برنامه ریزی آموزشی و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها
- آزمون سازی از سوالات ارشد برنامه ریزی آموزشی به شیوه های مختلف همراه با صدور پاسخنامه و کارنامه

 

16 سالانه سوالات آزمون ها و منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی
اطلاعات بیشتر...


16 سالانه سوالات آزمون ها و منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

(تعداد رای: 123)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- شامل 16 سال سوالات ارشد برنامه ریزی درسی
- معرفی آخرین منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی
- معرفی رشته علوم تربیتی1، گرایشها، مواد امتحانی و ضرایب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده رشته برنامه ریزی درسی و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها
- آزمون سازی از سوالات ارشد برنامه ریزی درسی به شیوه های مختلف همراه با صدور پاسخنامه و کارنامه

 

سوالات کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسلامی
اطلاعات بیشتر...


سوالات کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسلامی

(تعداد رای: 141)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- شامل 16 سال سوالات ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
- معرفی آخرین منابع کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
- معرفی رشته علوم تربیتی1، گرایشها، مواد امتحانی و ضرایب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها
- آزمون سازی از سوالات ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش به شیوه های مختلف همراه با صدور پاسخنامه و کارنامه

 

16 سالانه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
اطلاعات بیشتر...


16 سالانه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

(تعداد رای: 127)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- شامل 16 سال سوالات ارشد مدیریت آموزشی
- معرفی آخرین منابع کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
- معرفی رشته علوم تربیتی1، گرایشها، مواد امتحانی و ضرایب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده رشته مدیریت آموزشی و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها
- آزمون سازی از سوالات ارشد مدیریت آموزشی به شیوه های مختلف همراه با صدور پاسخنامه و کارنامه

 

16 سالانه کارشناسی ارشد آموزش بزرگسالان
اطلاعات بیشتر...


16 سالانه کارشناسی ارشد آموزش بزرگسالان

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- شامل 16 سال سوالات ارشد آموزش بزرگسالان
- معرفی آخرین منابع کارشناسی ارشد آموزش بزرگسالان
- معرفی رشته علوم تربیتی1، گرایشها، مواد امتحانی و ضرایب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده رشته آموزش بزرگسالان و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها
- آزمون سازی از سوالات ارشد آموزش بزرگسالان به شیوه های مختلف همراه با صدور پاسخنامه و کارنامه

 

16 سالانه کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی
اطلاعات بیشتر...


16 سالانه کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی

(تعداد رای: 123)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- شامل 16 سال سوالات ارشد تحقیقات آموزشی
- معرفی آخرین منابع کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی
- معرفی رشته علوم تربیتی1، گرایشها، مواد امتحانی و ضرایب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده رشته تحقیقات آموزشی و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها
- آزمون سازی از سوالات ارشد تحقیقات آموزشی به شیوه های مختلف همراه با صدور پاسخنامه و کارنامه

 

16 سالانه کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی
اطلاعات بیشتر...


16 سالانه کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

(تعداد رای: 121)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- شامل 16 سال سوالات ارشد تکنولوژی آموزشی
- معرفی آخرین منابع کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی
- معرفی رشته علوم تربیتی1، گرایشها، مواد امتحانی و ضرایب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده رشته تکنولوژی آموزشی و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها
- آزمون سازی از سوالات ارشد تکنولوژی آموزشی به شیوه های مختلف همراه با صدور پاسخنامه و کارنامه

 

16 سالانه کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
اطلاعات بیشتر...


16 سالانه کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

(تعداد رای: 121)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- شامل 16 سوالات ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
- معرفی آخرین منابع کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
- معرفی رشته علوم تربیتی1، گرایشها، مواد امتحانی و ضرایب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها
- آزمون سازی از سوالات ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی به شیوه های مختلف همراه با صدور پاسخنامه و کارنامه

 

سوالات کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه سراسری و آزاد با پاسخ تشریحی
اطلاعات بیشتر...


سوالات کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه سراسری و آزاد با پاسخ تشریحی

(تعداد رای: 121)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

کتاب مجموعه سوال های آزمونهای کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و سراسری مدیریت آموزشی با پاسخهای کاملا تشریحی

 

خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1 جلد اول
اطلاعات بیشتر...


خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1 جلد اول

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

بیش از 400 مثال و سوال طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی

قابل استفاده دانشجویان دوره های کارشناسی و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

شامل دروس مدیریت آموزشی - آمار و روش تحقیق - تکنولوژی آموزشی - نظارت و راهنمایی - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

 

کتاب خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1 جلد دوم
اطلاعات بیشتر...


کتاب خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1 جلد دوم

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

کتاب خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1 جلد دوم

- بیش از 400 مثال و سوال طبقه بندی شده همراه با پاسخ
- قابل استفاده دانشجویان دوره های کارشناسی و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

 

سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1 دانشگاه آزاد با پاسخ های تشریحی جلد چهارم
اطلاعات بیشتر...


سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1 دانشگاه آزاد با پاسخ های تشریحی جلد چهارم

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

کتاب مجموعه سوال های آزمون های کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد علوم تربیتی 1 با پاسخ های کاملا تشریحی (جلد چهارم)

- سوال در زمینه های زبان عمومی و تخصصی ، آمار و روش تحقیق ، نظارت و راهنمایی ، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت ، سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت ، علوم تربیتی 1 ، تکنولوژی آموزشی ، روان شناسی تربیتی ، روشها و فنون تدریس ، مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

 

سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1 دانشگاه آزاد با پاسخ تشریحی جلد پنجم
اطلاعات بیشتر...


سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1 دانشگاه آزاد با پاسخ تشریحی جلد پنجم

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

کتاب مجموعه سوال های آزمونهای کنکور کارشناسی ارشد  دانشگاه آزاد علوم تربیتی 1 با پاسخهای کاملا تشریحی (جلد پنجم)

 

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
اطلاعات بیشتر...


خلاصه مباحث کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

بیش از 400 مثال و سوال طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی

قابل استفاده دانشجویان دوره های کارشناسی و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

 

چکیده منابع کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
اطلاعات بیشتر...


چکیده منابع کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

(تعداد رای: 121)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۲۵,۰۰۰ریال

- چکیده و خلاصه درس مدیریت آموزشی همراه با مثال بر اساس آخرین و مهمترین منابع آزمون
- سوالهای طبقه بندی شده دانشگاه های سراسری و آزاد همراه با پاسخ تشریحی
- سوالهای تالیفی
- نکات کلیدی در پایان هر فصل
- طبقه بندی کلیه آزمونهای برگزار شده بر مبنای فصلهای کتاب

 

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
اطلاعات بیشتر...


خلاصه مباحث کارشناسی ارشد اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال
  • خلاصه درس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت بر اساس آخرین منابع آزمون کارشناسی ارشد
  • سوال های طبقه بندی شده دانشگاه های سراسری و آزاد همراه با پاسخ تشریحی
  • سوال های تالیفی
  • نکات کلیدی در پایان هر فصل
  • طبقه بندی کلیه آزمون های برگزار شده بر مبنای فصل های کتاب

 

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت
اطلاعات بیشتر...


خلاصه مباحث کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال
  • خلاصه درس همراه با مثال بر اساس آخرین منابع آزمون کارشناسی ارشد
  • سوال های طبقه بندی شده دانشگاه های سراسری و آزاد همراه با پاسخ تشریحی
  • سوال های تألیفی
  • نکات کلیدی در پایان هر فصل
  • طبقه بندی کلیه آزمون های برگزار شده بر مبنای فصل های کتاب