کاتالوگ
صفحه اصلی :: کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی :: رشته زبان انگلیسی کد 1121

مجموعه سوالات ، تست ها و منابع آزمونهای کنکور كارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی به تفکیک گرایش10 سالانه کارشناسی ارشد درس زبان عمومی رشته زبان انگلیسی
اطلاعات بیشتر...


10 سالانه کارشناسی ارشد درس زبان عمومی رشته زبان انگلیسی

(تعداد رای: 204)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

- شامل چندین دوره سوالات ارشد زبان عمومی
- معرفی آخرین منابع کارشناسی ارشد زبان عمومی
- معرفی رشته زبان انگلیسی، گرایشها، مواد امتحانی و ضرایب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده رشته زبان عمومی و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها
- آزمون سازی از سوالات ارشد زبان عمومی به شیوه های مختلف همراه با صدور پاسخنامه و کارنامه

 

17 سالانه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی
اطلاعات بیشتر...


17 سالانه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی

(تعداد رای: 246)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- شامل چندین دوره سوالات ارشد آموزش زبان انگلیسی
- معرفی آخرین منابع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
- معرفی رشته زبان انگلیسی، گرایشها، مواد امتحانی و ضرایب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده رشته آموزش زبان انگلیسی و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها
- آزمون سازی از سوالات ارشد آموزش زبان انگلیسی به شیوه های مختلف همراه با صدور پاسخنامه و کارنامه

 

17 سالانه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات انگلیسی
اطلاعات بیشتر...


17 سالانه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات انگلیسی

(تعداد رای: 203)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- شامل چندین دوره سوالات ارشد زبان و ادبیات انگلیسی
- معرفی آخرین منابع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی
- معرفی رشته زبان انگلیسی، گرایشها، مواد امتحانی و ضرایب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده رشته زبان و ادبیات انگلیسی و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها
- آزمون سازی از سوالات ارشد زبان و ادبیات انگلیسی به شیوه های مختلف همراه با صدور پاسخنامه و کارنامه

 

10 سالانه کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی
اطلاعات بیشتر...


10 سالانه کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی

(تعداد رای: 259)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- شامل چندین دوره سوالات ارشد مترجمی زبان انگلیسی
- معرفی آخرین منابع کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی
- معرفی رشته زبان انگلیسی، گرایشها، مواد امتحانی و ضرایب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده رشته مترجمی زبان انگلیسی و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها
- آزمون سازی از سوالات ارشد مترجمی زبان انگلیسی به شیوه های مختلف همراه با صدور پاسخنامه و کارنامه

 

کتاب سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی دانشگاه سراسری و آزاد
اطلاعات بیشتر...


کتاب سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی دانشگاه سراسری و آزاد

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ریال

کتاب مجموعه سوالات آزمونهای کنکور کارشناسی ارشد زبان عمومی(رشته زبان انگلیسی) دانشگاه آزاد و سراسری با پاسخ های کاملا تشریحی

 شامل آزمونهای سراسری 79 الی 91 و آزاد 82 الی 91

 

کتاب سوالات ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد و سراسری
اطلاعات بیشتر...


کتاب سوالات ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد و سراسری

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

کتاب مجموعه سوالات آزمونهای کنکور کارشناسی ارشد زبان تخصصی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد و سراسری با پاسخ های کاملا تشریحی

شامل آزمونهای زیر با پاسخهای کاملا تشریحی:
- دانشگاه سراسری : از 1379 الی 1392
- دانشگاه آزاد : از 1382 الی 1391

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی جلد اول
اطلاعات بیشتر...


منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی جلد اول

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

بیش از 1200 مثال و سوال طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی قابل استفاده دانشجویان دوره کارشناسی و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی ج دوم
اطلاعات بیشتر...


منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی ج دوم

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- کتاب خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

- بیش از 1200 مثال و سوال طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی

- قابل استفاده دانشجویان دوره کارشناسی و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد

 

سوالات کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد با پاسخ تشریحی
اطلاعات بیشتر...


سوالات کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد با پاسخ تشریحی

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

کتاب مجموعه سوال های آزمونهای کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد آموزش زبان انگلیسی با پاسخهای کاملا تشریحی

سوال در زمینه های زبان تخصصی آموزش زبان انگلیسی

 

سوالات و خلاصه مباحث کارشناسی ارشد زبان عمومی کلیه رشته ها
اطلاعات بیشتر...


سوالات و خلاصه مباحث کارشناسی ارشد زبان عمومی کلیه رشته ها

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

کتاب مجموعه سوال ها و خلاصه مباحث کارشناسی ارشد زبان انگلیسی عمومی(کلیه رشته ها)

شامل آزمونهای کارشناسی ارشد زبان انگلیسی عمومی کلیه رشته ها از سال 1386 الی 1391 با پاسخهای کاملا تشریحی

 

سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه دولتی و آزاد - ج دوم
اطلاعات بیشتر...


سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه دولتی و آزاد - ج دوم

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷۰,۰۰۰ریال

کتاب مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه دولتی و آزاد با پاسخ های کاملا تشریحی و ذکر منابع - جلد دوم

شامل آزمونهای دانشگاه دولتی 1380 الی 1385 و دانشگاه آزاد 1380 الی 1384 با پاسخ های تشریحی

 

سوالات ارشد زبان و ادبیات انگلیسی آزاد و دولتی - جلد سوم
اطلاعات بیشتر...


سوالات ارشد زبان و ادبیات انگلیسی آزاد و دولتی - جلد سوم

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

کتاب مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد و دولتی با پاسخ های کاملا تشریحی و ذکر منابع - جلد سوم

شامل آزمونهای دانشگاه دولتی 1386 الی 1388 و دانشگاه آزاد 1385 الی 1388 با پاسخ های تشریحی

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی جلد اول
اطلاعات بیشتر...


منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی جلد اول

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

کتاب آموزشی خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی - جلد اول

- قابل استفاده داوطلبان کارشناسی ارشد دکترا (منبعی بسیار کاربردی جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکترای زبان و ادبیات انگلیسی)

شامل مباحث:
- رمان ها و نمایشنامه های انگلیسی و آمریکایی
- مکتب های ادبی، شعر و نقد ادبی
- فنون و صناعات ادبی
- تاریخ ادبیات انگلیسی
- اساطیر روم و یونان
- نمونه سوالات ارشد

 

منابع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی جلد دوم
اطلاعات بیشتر...


منابع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی جلد دوم

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

کتاب آموزشی خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی - جلد دوم

- قابل استفاده داوطلبان کارشناسی ارشد دکترا (منبعی بسیار کاربردی جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکترای زبان و ادبیات انگلیسی)

شامل مباحث:
- رمان ها و نمایشنامه های انگلیسی و آمریکایی
- مکتب های ادبی، شعر و نقد ادبی
- فنون و صناعات ادبی
- تاریخ ادبیات انگلیسی
- اساطیر روم و یونان
- نمونه سوالات ارشد

 

سوالات و منابع کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد و سراسری
اطلاعات بیشتر...


سوالات و منابع کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد و سراسری

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۱۵,۰۰۰ریال

کتابهای مجموعه سوالات و منابع کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی (جلد اول و دوم) دانشگاه آزاد و دولتی با پاسخهای تشریحی

شامل آزمونهای 1381 الی 1392 دانشگاه سراسری و 1381 الی 1391 دانشگاه آزاد با پاسخ های تشریحی