کاتالوگ
پرفروش ترین محصولات
صفحه اصلی :: کارشناسی ارشد - گروه علوم انسانی :: رشته حقوق - كد 1126

 

مجموعه سوالات ، تست ها و منابع آزمون های کنکور كارشناسي ارشد رشته حقوق به تفکیک گرایش

جستجوی اقلام بر اساس پارامتر
نام:
قیمت: از ريال
تا ريال18 سالانه سوالات آزمون ها و منابع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی اطلاعات بیشتر...

18 سالانه سوالات آزمون ها و منابع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال
هزینه حمل و نقل: ۱ریال

- بیش از 17 سال آزمونهای كارشناسی ارشد(شامل آزمونهای ارشد سراسری 1375 الی 1392 و دانشگاه آزاد 1375 الی 1385)

- بیش از 3500 تست در كلیه دروس كارشناسی ارشد حقوق خصوصی

- مجموعه ای بسیار كامل از تست ها و سوالات كارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و آزاد به همراه جواب

- معرفی آخرین منابع مطالعاتی كارشناسی ارشد به تفكیك درس

- معرفی رشته، گرایش ها ، مواد امتحانی و ضریب آنها

- معرفی دانشگاه های پذیرش كننده و ظرفیت پذیرش آنها در سال 1392 و بسیاری از قابلیتهای دیگر ...

 

منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل اطلاعات بیشتر...

منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

- شامل 18 سال آزمونهای كارشناسی ارشد(آزمونهای ارشد سراسری 1375 الی 1392 و دانشگاه آزاد 1375 الی 1385)

- بیش از 3100 تست در كلیه دروس كارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل

- مجموعه ای بسیار كامل از تست ها و سوالات كارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و آزاد به همراه جواب

- معرفی آخرین منابع مطالعاتی كارشناسی ارشد به تفكیك درس

- معرفی رشته، گرایش ها، مواد امتحانی و ضریب آنها

- معرفی دانشگاه های پذیرش كننده و ظرفیت پذیرش آنها در سال 1392 و بسیاری از قابلیتهای دیگر ...

 

منابع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی اطلاعات بیشتر...

منابع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

- شامل 18 سال آزمونهاي كارشناسي ارشد (شامل آزمونهاي ارشد 1375 الي 1392 سراسری و 1375 الی 1385 آزاد)

- بيش از 3500 تست در كليه دروس كارشناسي ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسي

- مجموعه اي بسيار كامل از تست ها و سوالات كارشناسي ارشد دانشگاه سراسری و آزاد به همراه جواب

- معرفي آخرين منابع مطالعاتي كارشناسي ارشد به تفكيك درس

- معرفي رشته، گرايش ها ، مواد امتحاني و ضرايب آنها

- معرفي دانشگاه هاي پذيرش كننده و ظرفيت پذيرش آنها در سال 92 و بسياري از قابليتهاي ديگر ...  

 

منابع كارشناسي ارشد حقوق عمومي اطلاعات بیشتر...

منابع كارشناسي ارشد حقوق عمومي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

- شامل 18 سال آزمونهای كارشناسی ارشد (شامل آزمونهای ارشد 1375 الی 1392 سراسری و 1375 الی 1385 آزاد)

- بیش از 3300 تست سراسری و آزاد در كلیه دروس كارشناسی ارشد حقوق عمومی

- مجموعه ای بسیار كامل از تست ها و سوالات كارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری و آزاد به همراه جواب

- معرفی آخرین منابع مطالعاتی كارشناسی ارشد به تفكیك درس

- معرفی رشته، گرایش ها ، مواد امتحانی و ضریب آنها

- معرفی دانشگاه های پذیرش كننده و ظرفیت پذیرش آنها در سال 92 و بسیاری از قابلیتهای دیگر ...

 

منابع كارشناسي ارشد حقوق بشر اطلاعات بیشتر...

منابع كارشناسي ارشد حقوق بشر

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

- بیش از 17 سال آزمونهای كارشناسي ارشد (شامل آزمونهاي ارشد 1375 الي 1392 سراسری و 1375 الی 1385 آزاد حقوق بشر)

- مجموعه اي بسيار كامل از تست ها و سوالات كارشناسي ارشد سراسری و آزاد به همراه جواب

- معرفي آخرين منابع مطالعاتي كارشناسي ارشد به تفكيك درس

- معرفي رشته ، معرفی گرايش ها ، مواد امتحاني و ضرايب آنها

- معرفي دانشگاه هاي پذيرش كننده و ظرفيت پذيرش آنها در سال 92 و بسياري از قابليتهاي ديگر ...

 

سوالات آزمون ها و منابع کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری اطلاعات بیشتر...

سوالات آزمون ها و منابع کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

- شامل سوالات سراسری 1375 الی 1392 (18 سال سراسری) و دانشگاه آزاد 1375 الی 1385 (11 سال آزاد) با پاسخنامه کلیدی

- شامل بیش از 3000 تست در کلیه دروس و مواد امتحانی از آزمونهای سراسری و آزاد

- معرفی آخرین منابع مطالعاتی كارشناسی ارشد به تفكیك درس

- معرفی رشته ، گرایش ها ، مواد امتحانی و ضریب آنها

- معرفی دانشگاه های پذیرش كننده و ظرفیت پذیرش آنها در سال 1392 و بسیاری از قابلیتهای دیگر ...

 

10 سالانه سوالات آزمون ها و منابع كارشناسي ارشد حقوق محيط زيست اطلاعات بیشتر...

10 سالانه سوالات آزمون ها و منابع كارشناسي ارشد حقوق محيط زيست

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

- شامل سوالات دانشگاه سراسری 1375 الی 1392 (18 سال سراسری) و دانشگاه آزاد 1375 الی 1385 (11 سال آزاد) با پاسخنامه کلیدی

- شامل بیش از 2600 تست از سوالات سراسری و آزاد در کلیه دروس و مواد امتحانی حقوق محیط زیست

- معرفی آخرین منابع مطالعاتی كارشناسی ارشد به تفكیك درس

- معرفی رشته، گرایش ها، مواد امتحانی و ضریب آنها

- معرفی دانشگاه های پذیرش كننده و ظرفیت پذیرش آنها در سال 92 و بسیاری از قابلیتهای دیگر ...

 

10 سالانه سوالات آزمون ها و منابع كارشناسي ارشد حقوق اقتصادي اطلاعات بیشتر...

10 سالانه سوالات آزمون ها و منابع كارشناسي ارشد حقوق اقتصادي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال
هزینه حمل و نقل: ۱ریال

- شامل سوالات دانشگاه سراسری 1375 الی 1392 (18 سال سراسری) و دانشگاه آزاد 1375 الی 1385 (11 سال آزاد) با پاسخنامه کلیدی

- شامل بیش از 3500 تست از سوالات سراسری و آزاد در کلیه دروس و مواد امتحانی حقوق اقتصادی

- معرفی آخرین منابع مطالعاتی كارشناسی ارشد به تفكیك درس

- معرفی رشته، گرایش ها، مواد امتحانی و ضریب آنها

- معرفی دانشگاه های پذیرش كننده و ظرفیت پذیرش آنها در سال 92 و بسیاری از قابلیتهای دیگر ...

 

منابع كارشناسي ارشد حقوق تجارت بين الملل اطلاعات بیشتر...

منابع كارشناسي ارشد حقوق تجارت بين الملل

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال
هزینه حمل و نقل: ۱ریال

- شامل سوالات دانشگاه سراسری 1375 الی 1392 (18 سال سراسری) و دانشگاه آزاد 1375 الی 1385 (11 سال آزاد) با پاسخنامه کلیدی

- شامل بیش از 3500 تست از سوالات سراسری و آزاد در کلیه دروس و مواد امتحانی حقوق تجارت بین الملل

- معرفی آخرین منابع مطالعاتی كارشناسی ارشد به تفكیك درس

- معرفی رشته، گرایش ها، مواد امتحانی و ضریب آنها

- معرفی دانشگاه های پذیرش كننده و ظرفیت پذیرش آنها در سال 92 و بسیاری از قابلیتهای دیگر ...

 

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق عمومی اطلاعات بیشتر...

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق عمومی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۸۰,۰۰۰ریال
هزینه حمل و نقل: ۱ریال

کتاب خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد حقوق عمومی

- شامل دروس متون فقه، حقوق اداری، حقوق اساسی، حقوق بین الملل عمومی
- شامل خلاصه مباحث اساسی از منابع اصلی آزمون کارشناسی
- نکات کلیدی آزمون کارشناسی ارشد
- استفاده از جزوات اساتید برتر دانشگاه های کشور به عنوان منبع

 

خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی اطلاعات بیشتر...

خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال
هزینه حمل و نقل: ۱ریال

کتاب خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

- شرح و نکته های مهم درس های آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق مدنی
- قابل استفاده دانشجویان دوره های کارشناسی و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد، استخدام قضات، کانون وکلا، مشاوران حقوقی، سران دفاتر اسناد رسمی

 

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد متون فقه اطلاعات بیشتر...

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد متون فقه

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال
هزینه حمل و نقل: ۱ریال

خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد متون فقه

منتخب المباحث للروضه البهیه - فی شرح اللمعه الدمشقیه

بیش از 1200 مثال و سوال طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی - قابل استفاده دانشجویان دوره کارشناسی و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد رشته های الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی) حقوق استخدام قضات مشاوران حقوقی

 

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی اطلاعات بیشتر...

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال
هزینه حمل و نقل: ۱ریال

کتاب خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

- شرح و نکته های مهم درس های آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی
- قابل استفاده دانشجویان دوره های کارشناسی و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد، استخدام قضات، کانون وکلا، مشاوران حقوقی، سران دفاتر اسناد رسمی

 

خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد اصول فقه اطلاعات بیشتر...

خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد اصول فقه

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال
هزینه حمل و نقل: ۱ریال

کتاب خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد اصول فقه

 

- قابل استفاده دانشجویان دوره های کارشناسی و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد رشته های حقوق، الهیات، وکالت، قضات