کاتالوگ
صفحه اصلی :: کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی :: رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل کد 1130

مجموعه سوالات ، تست ها و منابع آزمون های کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل به تفکیک گرایش



10 سالانه کارشناسی ارشد علوم سیاسی
اطلاعات بیشتر...


10 سالانه کارشناسی ارشد علوم سیاسی

(تعداد رای: 222)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- شامل 17 سال سوالات ارشد علوم سیاسی
- معرفی آخرین منابع کارشناسی ارشد علوم سیاسی
- معرفی رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل، گرایشها، مواد امتحانی و ضرایب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده رشته علوم سیاسی و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها
- آزمون سازی از سوالات ارشد علوم سیاسی به شیوه های مختلف همراه با صدور پاسخنامه و کارنامه

 

10 سالانه کارشناسی ارشد روابط بین الملل
اطلاعات بیشتر...


10 سالانه کارشناسی ارشد روابط بین الملل

(تعداد رای: 124)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- شامل 17 سال سوالات ارشد روابط بین الملل
- معرفی آخرین منابع کارشناسی ارشد روابط بین الملل
- معرفی رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل، گرایشها، مواد امتحانی و ضرایب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده رشته روابط بین الملل و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها
- آزمون سازی از سوالات ارشد روابط بین الملل به شیوه های مختلف همراه با صدور پاسخنامه و کارنامه

 

10 سالانه کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای
اطلاعات بیشتر...


10 سالانه کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای

(تعداد رای: 124)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- شامل 17 سال سوالات ارشد مطالعات منطقه ای
- معرفی آخرین منابع کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای
- معرفی رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل، گرایشها، مواد امتحانی و ضرایب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده رشته مطالعات منطقه ای و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها
- آزمون سازی از سوالات ارشد مطالعات منطقه ای به شیوه های مختلف همراه با صدور پاسخنامه و کارنامه

 

10 سالانه کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام
اطلاعات بیشتر...


10 سالانه کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- شامل 17 سال سوالات ارشد اندیشه سیاسی در اسلام
- معرفی آخرین منابع کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام
- معرفی رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل، گرایشها، مواد امتحانی و ضرایب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده رشته اندیشه سیاسی در اسلام و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها
- آزمون سازی از سوالات ارشد اندیشه سیاسی در اسلام به شیوه های مختلف همراه با صدور پاسخنامه و کارنامه

 

10 سالانه کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمانهای بین المللی
اطلاعات بیشتر...


10 سالانه کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمانهای بین المللی

(تعداد رای: 123)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- شامل 17 سال سوالات ارشد دیپلماسی و سازمانهای بین المللی
- معرفی آخرین منابع کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمانهای بین المللی
- معرفی رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل، گرایشها، مواد امتحانی و ضرایب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده رشته دیپلماسی و سازمانهای بین المللی و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها
- آزمون سازی از سوالات ارشد دیپلماسی و سازمانهای بین المللی به شیوه های مختلف همراه با صدور پاسخنامه و کارنامه

 

سوالات آزمون های کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد و سراسری جلد اول
اطلاعات بیشتر...


سوالات آزمون های کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد و سراسری جلد اول

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

کتاب مجموعه سوالات آزمونهای کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد و سراسری با پاسخ های کاملا تشریحی (جلد اول)

 

سوالات کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد و سراسری جلد دوم
اطلاعات بیشتر...


سوالات کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد و سراسری جلد دوم

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۹۰,۰۰۰ریال

کتاب مجموعه سوالات آزمونهای کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد و سراسری با پاسخ های کاملا تشریحی (جلد دوم)

 

سوالات ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد و سراسری جلد سوم
اطلاعات بیشتر...


سوالات ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد و سراسری جلد سوم

(تعداد رای: 121)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۶۵,۰۰۰ریال

کتاب مجموعه سوالات آزمونهای کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد و سراسری با پاسخ های کاملا تشریحی (جلد سوم)

 

سوالات آزمونهای کنکور کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه آزاد
اطلاعات بیشتر...


سوالات آزمونهای کنکور کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه آزاد

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

کتاب مجموعه سوالات آزمونهای کنکور کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه آزاد با پاسخ های کاملا تشریحی

- شامل آزمون های دانشگاه آزاد 1376 الی 1384

 

سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد علوم سیاسی با پاسخهای تشریحی
اطلاعات بیشتر...


سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد علوم سیاسی با پاسخهای تشریحی

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

کتاب مجموعه سوالات آزمونهای کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد با پاسخ های کاملا تشریحی و ذکر منبع برای هر سوال

شامل آزمونهای کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد از سال 1376 الی 1384 با پاسخ های کاملا تشریحی

 

سوالات کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد با پاسخ تشریحی
اطلاعات بیشتر...


سوالات کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد با پاسخ تشریحی

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

کتاب مجموعه سوالات آزمونهای کنکور کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد با پاسخ های کاملا تشریحی و ذکر منبع برای هر سوال

- شامل آزمونهای کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد 1376 الی 1384 با پاسخ های کاملا تشریحی