کاتالوگ
صفحه اصلی :: کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی :: رشته زبان و ادبیات فارسی کد 1101

مجموعه سوالات تست ها و منابع آزمون های کنکور کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی به تفکیک درسسوالات و منابع کارشناسی ارشد نظم فارسی
اطلاعات بیشتر...


سوالات و منابع کارشناسی ارشد نظم فارسی

(تعداد رای: 100)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

- شامل سوالات ارشد 17 سال اخیر نظم فارسی
- معرفی آخرین منابع کارشناسی ارشد نظم فارسی
- معرفی رشته ادبیات فارسی، گرایشها، مواد امتحانی و ضرایب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده رشته ادبیات فارسی و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها
- آزمون سازی از سوالات ارشد نظم فارسی به شیوه های مختلف همراه با صدور پاسخنامه و کارنامه

 

سوالات و منابع کارشناسی ارشد نثر فارسی
اطلاعات بیشتر...


سوالات و منابع کارشناسی ارشد نثر فارسی

(تعداد رای: 107)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

- شامل سوالات ارشد 17 سال اخیر نثر فارسی
- معرفی آخرین منابع کارشناسی ارشد نثر فارسی
- معرفی رشته ادبیات فارسی، گرایشها، مواد امتحانی و ضرایب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده رشته ادبیات فارسی و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها
- آزمون سازی از سوالات ارشد نثر فارسی به شیوه های مختلف همراه با صدور پاسخنامه و کارنامه

 

سوالات و منابع کارشناسی ارشد کلیات مسائل ادبی
اطلاعات بیشتر...


سوالات و منابع کارشناسی ارشد کلیات مسائل ادبی

(تعداد رای: 116)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

- شامل سوالات ارشد 17 سال اخیر کلیات مسائل ادبی
- معرفی آخرین منابع کارشناسی ارشد کلیات مسائل ادبی
- معرفی رشته ادبیات فارسی، گرایشها، مواد امتحانی و ضرایب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده رشته ادبیات فارسی و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها
- آزمون سازی از سوالات ارشد کلیات مسائل ادبی به شیوه های مختلف همراه با صدور پاسخنامه و کارنامه

 

سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی و تخصصی ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر...


سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی و تخصصی ادبیات فارسی

(تعداد رای: 98)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

- شامل سوالات ارشد 17 سال اخیر زبان عمومی و تخصصی
- معرفی آخرین منابع کارشناسی ارشد زبان عمومی و تخصصی
- معرفی رشته ادبیات فارسی، گرایشها، مواد امتحانی و ضرایب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده رشته ادبیات فارسی و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها
- آزمون سازی از سوالات ارشد زبان عمومی و تخصصی به شیوه های مختلف همراه با صدور پاسخنامه و کارنامه

 

سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر...


سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ریال

دو جلد کتاب مجموعه سوالات آزمونهای کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی و آزاد با پاسخ های تشریحی

شامل آزمونهای کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی و آزاد 1386 الی 1391 با پاسخ های کاملا تشریحی

 

خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر...


خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

- بیش از 1900 مثال و سوال طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی
- قابل استفاده دانشجویان دوره کارشناسی و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی

 

سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد جلد اول با پاسخ های کاملا تشریحی
اطلاعات بیشتر...


سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد جلد اول با پاسخ های کاملا تشریحی

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ریال

کتاب مجموعه سوالات آزمونهای کنکور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد با پاسخ های کاملا تشریحی و ذکر منبع (جلد اول)

شامل آزمون های دانشگاه آزاد 1373 الی 1382 با پاسخ های کاملا تشریحی (جلد اول)

 

سوالات کنکور ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد جلد دوم با پاسخهای تشریحی
اطلاعات بیشتر...


سوالات کنکور ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد جلد دوم با پاسخهای تشریحی

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

کتاب مجموعه سوالات آزمونهای کنکور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد با پاسخ های کاملا تشریحی و ذکر منبع (جلد دوم)

شامل آزمون های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1383 الی 1388 با پاسخ های کاملا تشریحی

 

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد زبان تخصصی رشته زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر...


خلاصه مباحث کارشناسی ارشد زبان تخصصی رشته زبان و ادبیات فارسی

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

کتاب آموزشی خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد زبان تخصصی رشته زبان و ادبیات فارسی

- قابل استفاده دانشجویان دوره های کارشناسی و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد و دکترای رشته ادبیات فارسی

 

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد تاریخ ادبیات
اطلاعات بیشتر...


خلاصه مباحث کارشناسی ارشد تاریخ ادبیات

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

کتاب آموزشی خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد تاریخ ادبیات - رشته زبان و ادبیات فارسی

- قابل استفاده دانشجویان دوره های کارشناسی و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد و دکترای رشته ادبیات فارسی