کاتالوگ
صفحه اصلی :: کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی :: رشته علوم اجتماعی کد 1108

مجموعه سوالات ، تست ها و منابع آزمون های کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی به تفکیک گرایشسوالات و منابع آزمون های کنکور کارشناسی ارشد مردم شناسی
اطلاعات بیشتر...


سوالات و منابع آزمون های کنکور کارشناسی ارشد مردم شناسی

(تعداد رای: 122)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- شامل سوالات ارشد مردم شناسی سراسری 1376 الی 1391 و آزاد 1381 الی 1384
- معرفی آخرین منابع کارشناسی ارشد مردم شناسی
- معرفی رشته علوم اجتماعی، گرایشها، مواد امتحانی و ضرایب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده رشته مردم شناسی و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها
- آزمون سازی از سوالات ارشد مردم شناسی به شیوه های مختلف همراه با صدور پاسخنامه و کارنامه

 

10 سالانه سوالات آزمونها و منابع کارشناسی ارشد جمعیت شناسی
اطلاعات بیشتر...


10 سالانه سوالات آزمونها و منابع کارشناسی ارشد جمعیت شناسی

(تعداد رای: 102)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- شامل سوالات ارشد جمعیت شناسی سراسری 1376 الی 1391 و آزاد 1381 الی 1384
- معرفی آخرین منابع کارشناسی ارشد جمعیت شناسی
- معرفی رشته علوم اجتماعی، گرایشها، مواد امتحانی و ضرایب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده رشته جمعیت شناسی و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها
- آزمون سازی از سوالات ارشد جمعیت شناسی به شیوه های مختلف همراه با صدور پاسخنامه و کارنامه

 

سوالات و منابع آزمون های کنکور کارشناسی ارشد جامعه شناسی
اطلاعات بیشتر...


سوالات و منابع آزمون های کنکور کارشناسی ارشد جامعه شناسی

(تعداد رای: 122)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- شامل سوالات ارشد جامعه شناسی سراسری 1376 الی 1391 و آزاد 1381 الی 1384
- معرفی آخرین منابع کارشناسی ارشد جامعه شناسی
- معرفی رشته علوم اجتماعی، گرایشها، مواد امتحانی و ضرایب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده رشته جامعه شناسی و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها
- آزمون سازی از سوالات ارشد جامعه شناسی به شیوه های مختلف همراه با صدور پاسخنامه و کارنامه

 

سوالات و منابع کارشناسی ارشد جمعیت شناسی دانشگاه آزاد و سراسری
اطلاعات بیشتر...


سوالات و منابع کارشناسی ارشد جمعیت شناسی دانشگاه آزاد و سراسری

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ریال

دو جلد کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد جمعیت شناسی دانشگاه آزاد و سراسری با پاسخهای کاملا تشریحی (جلد اول و دوم)

 

سوالات آزمونها و منابع کارشناسی ارشد نظریه های جامعه شناسی دانشگاه آزاد و سراسری
اطلاعات بیشتر...


سوالات آزمونها و منابع کارشناسی ارشد نظریه های جامعه شناسی دانشگاه آزاد و سراسری

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد نظریه های جامعه شناسی دانشگاه آزاد و سراسری با پاسخهای کاملا تشریحی

معرفی منابع کارشناسی ارشد نظریه های جامعه شناسی

 

سوالات ارشد علوم اجتماعی دانشگاه آزاد با پاسخهای کاملا تشریحی جلد اول
اطلاعات بیشتر...


سوالات ارشد علوم اجتماعی دانشگاه آزاد با پاسخهای کاملا تشریحی جلد اول

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

کتاب مجموعه سوالات آزمونهای کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه آزاد با پاسخ های کاملا تشریحی و ذکر منبع (جلد دوم)

 

سوالات آزمون های کنکور ارشد علوم اجتماعی دانشگاه آزاد با پاسخ تشریحی (جلد دوم)
اطلاعات بیشتر...


سوالات آزمون های کنکور ارشد علوم اجتماعی دانشگاه آزاد با پاسخ تشریحی (جلد دوم)

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

کتاب مجموعه سوالات آزمونهای کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه آزاد با پاسخ های کاملا تشریحی و ذکر منبع (جلد دوم)

 

سوالات کارشناسی ارشد روش تحقیق دانشگاه آزاد و سراسری با پاسخهای تشریحی
اطلاعات بیشتر...


سوالات کارشناسی ارشد روش تحقیق دانشگاه آزاد و سراسری با پاسخهای تشریحی

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

- کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد روش تحقیق دانشگاه آزاد و سراسری با پاسخ های کاملا تشریحی و ذکر منبع سوالات